کلبه کتاب

زندگی با طعم کتاب

کلبه کتاب

زندگی با طعم کتاب

کلبه کتاب

بزرگترین اسلحه قلم است
بهترین چیز دنیا کتاب است
بزرگترین لذت مطالعه است
بهترین تفریح خواندن است

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علی هاجری» ثبت شده است

زندگی


زندگی

 

زندگی یعنی سر از خاک برداشتن

زندگی یعنی به خاک برگشتن

زندگی یعنی خدا را پنداشتن

زندگی یعنی ز نیکی سر به بستر بگزاشتن

زندگی یعنی یتیمان را به آغوش داشتن

زندگی یعنی همیشه جان در کف داشتن

زندگی یعنی قناعت داشتن

زندگی یعنی فرزند نیکو داشتن

زندگی یعنی برای زن به مردی کاشتن

زندگی یعنی سر از خواب برداشتن

زندگی یعنی لحظه لحظه در فکر پنداشتن

زندگی یعنی به کار انگاشتن

زندگی یعنی ز دشمن هوشیاری داشتن

زندگی یعنی اسلام واقعی را داشتن

زندگی یعنی به دنیا دل نبستن داشتن

زندگی یعنی به مانند " علی " در سر داشتن

زندگی یعنی ...

زندگی یعنی از ازل تا به ابد خدا را در یاد داشتن