کلبه کتاب

زندگی با طعم کتاب

کلبه کتاب

زندگی با طعم کتاب

کلبه کتاب

بزرگترین اسلحه قلم است
بهترین چیز دنیا کتاب است
بزرگترین لذت مطالعه است
بهترین تفریح خواندن است

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «قصار کتابی» ثبت شده است

3

به قلبم فشار می آید !


ملت ما مطالعه کردن را اصلا جزو کارهای بشری نمی دانند! مثل خوراک و ورزش و دیگر چیزهایی که جزو کارهای معمول انسان است، مطالعه اصلا جزو این چیزها نیست! آدم باید عنوان دیگری داشته باشد-یا باید شب امتحانش باشد؛ یا باید معلم در مدرسه از آدم بخواهد؛ یا باید یک دانشمند باشد؛ یا باید بخواهد در جایی سخنرانی کند-تا موجب شود که مطالعه کند! این چقدر خسارت است!؟ واقعا خدا می داند من وقتی یادم می آید- و این چیزی است که تقریبا هیچ وقت از یادم نمی رود- که مردم ما مطالعه کردن را بلد نیستند، به قلب من فشار می آید! از این بابت، ما چقدر داریم هر ساعت خسارت می بینیم!؟ واقعا این به عهده ی چه کسی است؟ در حال حاضر این طور است که بنده یا یک نفر مثل بنده، سالی یک بار به نمایشگاه کتاب برود و یک کلمه راجع به مطالعه بگوید؛ آن هم به شرطی که دست یک گزارشگر خاص نیفتد؛ این که نمی شود!

مقام معظم رهبری- در دیدار با اعضای گروه اجتماعی صدای جمهوری اسلامی ایران

2


« بنویس. تا می توانی بنویس، آنقدر بنویس تا انگشتانت بشکند »

 

آنتون چخوف - پدر داستان کوتاه

1

« در دنیا هیچ لذتی بالاتر از لذت مطالعه نیست. »

 

لئون تولستوی-بزرگترین داستان نویس جهان